Hodnotenie :

Pocet bodov :

Max bodov na teste : 0

Ziak :

Znamka Body Percenta
1 0 - 0 100% - 90%
2 0 - 0 89% - 75%
3 0 - 0 74% - 50%
4 0 - 0 49% - 25%
5 0 - 0 24% - 0%

iZiak :

Znamka Body Percenta
1 0 - 0 100% - 85%
2 0 - 0 84% - 60%
3 0 - 0 59% - 40%
4 0 - 0 39% - 15%
5 0 - 0 14% - 0%