Prepočet jednotiek

V prebíjaní sa najčastejšie používajú jednotky používané v USA a Anglicku.

Používanie týchto jednotiek pri prebíjaní hlavne čo sa týka hmotnosti je aj u nás tak vžité že doporučujem začiatočníkom aby zbytočne hmotnosti neprepočítavali na gramy ale ostali v grainoch.

Jednotky hmotnosti

1 grain = 0,0648 gramu (cca 1/16g)

1 gram = 15,43 grainu

1 libra (pound) = 0,454 kg

1kg = 2,202 libry

Jednotky dĺžky

1 inch (palec) = 25,4mm

1mm = 0,0394 inch

Ďalej sa používa desatiné delenie jednotky tj. desatini,stotiny, tisíciny

1 foot (stopa) = 0,3048m

1m = 3,28 foot

1 yard = 0,9144m

1m = 1,094 yard

1yard = 3 foot

Prepočet gramy/grainy : gram x 15,432 = grain

Prepočet grainy/gramy : grain x 0,0648 = gram

Jednotky rýchlosti

Používajú sa ako u nás na rovnakom princípe – jednotka rýchlosti / jednotka času.

FTS (feet per second – stopy za sekundu)

1FTS = 0,3048 m/s

1m/s = 3,28 FTS

Teplota

V Anglicu a USA je používaná stupnica Fahrenhaita. Označenie °F alebo len F. Pri prepočítavaní si dajte pozor 0°F nie je 0°C.

0°C = 32°F

100°C = 212°F

1°C = 1,8°F

Pri prepočte z Fahrenheita na Celzia odpočítajte z hodnoty stupňov F 32 a zbytok vydeľte 1,8. Výsledok je teplota v °C pokiaľ počítate pre kladné teploty.

Alebo použite niektorý z prevodníkov jednotiek na internete napríklad www.prevodyjednotiek.sk/

Výpočet energie strely

Program na výpočet úsťovej energie strely www.risopepi.sk/index.php?page=vypocet-energie

Výpočet energie v metrických jednotkách : E = (1/2*m*v2)/1000

(E=Joule,M=1/2 hmotnosti strely v g,V= rýchlosť strely v m/s)

Výpočet energie v anglosaských jednotkách : E = (m*v2)/450240

(E= pounds-feet, M= váha strely v grainoch,V= rýchlosť strely v feet/sec )

Vzťah medzi energiou v metrických a anglosaských mierach: E metric = Eanglosas*1,3558

[Joule, pounds-feet

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com