Váhy na prach a dávkovače

Váhy na prach

Na výber máte buď mechanické alebo digitálne.

Mechanické váhy majú väčšinou stupnicu váženia v grainoch. V týchto jednotkách je aj väčšina prebíjacích manuálov. Preto je dobré aby ste aj vy prebíjali v grainoch a nezaťažovali sa neustálym prepočítavaním na gramy. Používanie týchto jednotiek medzi „prebíjačmi“ je vžité.

Digitálne váhy majú možnosť prepínania medzi jednotkami váženia.

Pri laboratórnych váhach sa asi prepočítavaniu nevyhnete, tie väčšinou vážia v gramoch a celkovo sú chúlostivejšie.

Váhy by mali zvážiť minimálne desaťnásobok dávky prachu ktorú budete chcieť vážiť. Vyššia kapacita je výhodou ak chcete vážiť aj strely. Kapacita váh sa pohybuje od 100grainov pri mechanických (Lee) až po 2500 pri digitálnych váhach.

Pri zaobchádzaní s váhami berte do úvahy že sú to citlivé a chúlostivé zariadenia a podľa toho s nimi aj zaobchádzajte.

Dávkovače prachu

Dávkovače prachu slúžia na nasypanie zvolenej dávky prachu do nábojnice. Prach odmeriavajú na objemovom princípe. Môžeme ich rozdeliť na otočné a posuvné, ďalej na zariadenia ktoré majú vymeniteľné alebo nastaviteľné dutiny. Niektoré dávkovače sa používajú samostatne, iné sú súčasťou viac operačných strojov.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com